ملاقات کردن بارداری استفاده حاملگی

ملاقات کردن: بارداری استفاده حاملگی باردار شلوار زندگی راحتی حاملگی

آزار جنسی ۲۲۰ هزار زن در وسایل حمل و نقل عمومی

بیش از ۲۲۰ هزار زن در فرانسه طی دو سال گذشته در وسایل حمل و نقل عمومی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند. آزار جنسی ۲۲۰ هزار زن در وسایل حم..

ادامه مطلب

نیامدیم که شهرداری را به هم بریزیم ، تهیه لیستی از فوریت‌های شهرداری تهران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به تهیه لیستی از اولویت‌ها و فوریت‌ها جهت شهر تهران، گفت: قطعا اولویت‌ها و فوریت‌ها با در نظر گرفتن تفاوت میان آ..

ادامه مطلب